Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul “SC. HYGEIA CLINIC SRL”

1. Toti Reprezentantii mass-media care vor oferi informații înregistrate audio/video de pe teritoriul SC. HYGEIA CLINIC SRL au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.

2. Pe teritoriul SC. HYGEIA CLINIC SRL, accesul se face însoțit numai de către Purtătorul de cuvânt sau altă persoană(e) delegate de Managerul Spitalului.

3. Accesul Reprezentanților mass-media va fi permis pe teritoriul Spitalului numai dacă aceștia își asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.

4. Accesul în spital se face numai echipat corespunzător cu halat și ecuson pentru identificare.

5. Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații suținând că sunt persoane angajate ale spitalului.

2. Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților din cadrul spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestuia.

3. Reprezentanții mass-media care vor obține si utiliza informații din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul Spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.

Responsabil cu mass-media:
Director medical Dr. Chirilă Bogdan Daniel
tel. 0720.043.933