Servicii medicale

În cazul pacienților asigurați, serviciile medicale oferite de Spitalul Idris nu necesită coplată. Ele se acordă pe baza biletelor de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist și sunt decontate de CAS, deci nu implică o plată suplimentară din partea pacientului. Tariful decontat de CAS/zi de spitalizare este de 169.17 RON.

Servicii hoteliere

Spitalul Idris oferă servicii hoteliere peste cele standard, definite de Contractul Cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale.

Contravaloarea serviciilor hoteliere este suportată de toți pacienții și se referă la cheltuielile legate de cazare și masă, cuantumul acestora fiind de 225 RON/zi.